Open source laboratoriumservice

Als high-end laboratorium is Brightlabs uitgerust met state-of-the-art analyseapparatuur. De kruisbestuiving tussen deze apparatuur én de expertise van laboranten maakt Brightlabs uniek en onderscheidend. Zijn de benodigde analysetechnieken en -methodieken voor uw bedrijf of laboratorium niet toegankelijk of onbetaalbaar? We stellen onze faciliteiten graag beschikbaar om ook uw chemische analyses voor kortere of langere tijd te waarborgen.