Procescontrole

Procescontrole2019-02-09T10:24:02+00:00

Procescontrole food, feed en beverage:

Als high-end laboratorium ondersteunt Brightlabs bij de beheersing van primaire en secundaire processen. Bij procescontrole voor food, feed en beverage nemen onze laboranten aangemelde monsterpartijen van voeders, waters, (verwerkte) levensmiddelen, groenten en fruit onder de loep. Tijdens deze zorgvuldige en gevoelige screening richt de focus zich onder andere op:

  • Residuen-analyse van gewasbeschermingsmiddelen
  • Analyse van voedingsmiddelen op inhoudsstoffen, zoals antioxidanten
  • Analyse van melk- en azijnzuur in brijvoer

Controle op MRL’s

Om de voedselveiligheid te waarborgen, heeft de Europese Commissie zogenoemde MRL’s gedefinieerd. Deze afkorting staat voor de Maximale Residu Limiet. Of met andere woorden: het wettelijk toegestane maximale restgehalte (residu) dat na het gebruik van bestrijdingsmiddelen op groente, fruit of in dranken mag achterblijven. Voor elke combinatie van stoffen of levensmiddelen is zo’n MRL als productnorm vastgesteld.

» Download de lijst

Analyse volgens ISO 17025 richtlijn

U kunt onze expertise, ervaring en state-of-the-art analyseapparatuur inschakelen voor zowel routinematige als periodieke procescontroles. Momenteel zijn we volop bezig om onze bedrijfsprocessen te stroomlijnen volgens de certificeringseisen van hét kwaliteitssysteem voor laboratoria: ISO 17025. Binnenkort hopen we hiervoor de benodigde accreditatie te ontvangen. De planning is erop gericht om voor de zomervakantie van 2017 de kwaliteit van onze analyses en service conform ISO 17025 aan te bieden.

Stel hier uw vraag
close slider

Vrijblijvende evaluatie van uw analysevraagstuk

We use cookies to ensure that our website runs as smoothly as possible and to analyze web traffic. If you continue to use the website, you agree with our Privacy Policy. Ok